Forskare: Låg luftfuktighet inomhus hjälper till att sprida virus

bstrong

Forskare
från Leibniz-institutet för troposfärisk forskning (TROPOS) i Leipzig och
CSIR National Physics Laboratory i New Delhi säger att de har denna information
10 relevanta studier i ämnet.

De anger
att när en smittad person hostar, andas eller talar, är de
bort tyngre vattendroppar som snabbt når marken.
mindre droppar kan finnas kvar i luften i minuter, och om luften är torr,
de runt omkring dem kan lätt absorbera dem genom nässlemhinnan.

”Partiklar
infektiös, dessa Pfluge droppar som inträffar det ögonblick vi pratar,
vi andas, nyser eller hostar, dessa partiklar som är ansvariga för
infektion finns det möjlighet att ackumulera fukt från luften, och med denna
fukt i luften deras närvaro i luften och den tid de kan vara smittsamma kan vara
Kortare. Sjukdomen är till stor del aerogenously överförs. När viruset
föll till marken kan han inte längre nå cellerna i
lungalveolerna, där de kan replikeras. Och om vi tar av den en
yta, vi inta honom, han anländer med maten, med sättet av intag i magen,
där det omedelbart neutraliseras av magsyra”, säger Dr Radu
Ciornei, specialist på immunologi, mikrobiologi och molekylärgenetik.