Finland avlivar 120 000 rävar och minkar på grund av utbrott av fågelinfluensa som drabbat pälsfarmer

B Stark

– En slaktorder har utfärdats för 13 gårdar, säger Tuija Gadd, chef för virologienheten vid Livsmedelsverket, till AFP. ”Slakt har redan utförts på 10 gårdar”, sa hon.

<br>

I juni konstaterades flera utbrott av H5N1 fågelinfluensa bland larider i Finland. De första fallen på pälsfarmer upptäcktes i juli.

I början av augusti beslutade de finska myndigheterna att slakta en stor del av djuren på gårdar som drabbats av utbrottet.

Sedan slutet av 2021 har Europa upplevt sitt värsta utbrott av fågelinfluensa, och Nord- och Sydamerika har också sett en allvarlig utveckling.

I mitten av juli uttryckte Världshälsoorganisationen (WHO) oro för att viruset lättare skulle kunna spridas till människor på grund av ökningen av fågelinfluensafall hos däggdjur.

”Finland har cirka 400 pälsfarmer med cirka 1,3 miljoner djur, främst minkar och rävar”, säger Gadd.

Utbrottet tycktes ”lugna sig”, sa hon, när måsar började migrera söderut.

Ökande fall av fågelinfluensa har återupplivat kraven på ett förbud mot pälsindustrin i Norden, med Finland som producerar cirka en miljon pälsar varje år.

Under COVID-19-pandemin stod Danmark inför en politisk kris efter att olagligt ha beordrat massavlivning av 15 miljoner minkar för att förhindra mutationer av viruset.